CRM Everything

สร้างลูกค้า เพิ่มยอดขาย ใส่ใจทุกบริการ ด้วย CRM ระดับโลก

Scroll down to content

About Manotouch :

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาโซลูชั่น ให้แก่องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากมาย ที่มีลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกัน เราได้เห็นว่ากุญแจของความสำเร็จในแต่ละธุรกิจ นอกจากสินค้าหรือบริการที่ดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ดีอีกด้วย

 เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการติดต่อต่างๆ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

 เราได้นำ Opensource ระบบ CRM ที่เป็นที่ยอมรับของหลากหลายองค์กรทั่วโลก นำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับการใช้งานของคนไทย รวมทั้งสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ มากที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเครื่องมือที่ดี ต้องมีวิธีการใช้งานที่ดีด้วย

Our Solution

vORDER - Order Fulfillment

เหมาะสำหรับองค์กรที่ขายสินค้าหรือวัตถุดิบให้แก่ร้านค้าหรือองค์กร
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหวังผลการซื้อซ้ำ
ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจำให้มั่นคง

vTele - Tele Outbound

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบ CRM เพื่อมาสนับสนุนงานขายและการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์หรือ Call Center สำหรับบริการลูกค้า รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

vHELP - Helpdesk

เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการให้บริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลทั่วไป สามารถให้บริการและส่งต่อเรื่องไปให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้ ทันที

vReward - Reward Program

เหมาะสำหรับองค์กรที่ขายสินค้าหรือบริการที่ซื้อซ้ำได้บ่อย ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการแข่งขันสูง เช่น ร้านขายเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก ร้านกาแฟ อาหารเสริม เป็นต้น ซึ่งหวังผลการซื้อซ้ำ ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจำให้มั่นคง และสร้าง Brand ให้ลูกค้าจดจำ

Meet Our Clients

we work for them

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใช้ระบบ Cloud CRM ฟรี

Contact Us

Get in touch

Contact Form

บริษัท มโนทัศน์ จำกัด

146 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

(+66) 081-611-9587

contact@manotouch.com