What is CRM

 CRM – Customer Relationship Management หรือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  เป็นเสมือนฟันเฟือนจักรกลขององค์กรในการสร้างรายได้หรือยอดขายเข้ามาในองค์กร หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นเสมือนด่านหน้าขององค์กรในการพบปะกับลูกค้า  เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการและได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ได้ซื้อไป การจะทำให้ได้เช่นนี้ เป็นหน้าที่ของฟันเฟื่องที่สำคัญ 3 ตัวของ CRM ประกอบด้วย…. การขาย (Sales) การตลาด (Marketing) การบริการ (Services) การขาย (SALES) ในส่วนของ CRM ที่เกี่ยวของกับการขาย จะช่วยนำเอาวิธีการขายที่เป็น Best Practice ขององค์กร หรือวิธีการขายของ Sales มือหนึ่งขององค์กร มาทำเป็นระบบ ให้ Sales คนอื่นปฏิบัติตาม และมีกระบวนการติดตามการขายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากช่วยในการขายลูกค้าใหม่ CRM ยังมาช่วยในเรื่องของการซื้อซ้ำของลูกค้าที่ใช้สินค้าแล้วหมดไป ระบบจะทำการเตือน Sales ที่รับผิดชอบว่า ลูกค้ารายใดใกล้ถึงเวลาที่น่าจะต้องซื้อสินค้าต่อ และสามารถโทรหรือติดต่อเพื่อทำการขายลูกค้าซื้อซ้ำได้ ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ทำรายได้ให้กับบริษัทที่ขายสินค้า ใช้แล้วหมดไปได้มากถึง 70% การตลาด (MARKETING) CRM มาช่วยแก้ปัญหาทางการตลาดในการหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งยังช่วยคอยเก็บตกลูกค้าที่ไม่มีใครสนใจระหว่างทางที่ติดต่อเข้ามายังองค์กร เช่นลูกค้าที่ …

Good Knowledges

การนำ Social Media มาเป็นหนึ่งในช่องทางการบริการลูกค้าใน Contact Center ​ปัจจุบัน สื่อสังคม Online ที่เรียกว่า Social Media หรือ Social Network เช่น Facebook, Twitter หรือแม้แต่ website pantip ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการ Call Center หรือ Contact Center โดยปฏิเสธไม่ได้ เพราะลูกค้าได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาเสมอๆ กับเพื่อน ครอบครัว และคนที่รู้จัก ผ่านทางเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขาได้มีการเข้าถึงไปยังทั่วโลกที่มีนับล้านคน ทำให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และสุดท้ายจะส่งผลต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัทดังนั้น การจะนำ Social Media มาใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการบริการลูกค้า ระบบที่สำคัญในการทำงานในส่วนนี้ เรียกว่า Social Media Monitoring หรือหลายๆ คนเรียกกันอย่างหรูๆ ว่า ระบบการจัดการชื่อเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Reputation Management – ORM) แต่ส่วนใหญ่เรียกกันง่ายๆ …