Niche Market – Niche Solutions

เราได้พัฒนา Function & Feature ต่อยอดจาก Opensource มาตรฐานเดิม
เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจากเดิมมากขึ้น อีกทั้งเหมาะสมกับธุรกิจที่แตกต่างกันของคนไทยอีกด้วย

vOrder - Order Fulfillment

ยอดขายของลูกค้าประจำ สร้างรายได้มากกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้นระบบนี้จะช่วยเตือนว่าสินค้าและบริการที่ลูกค้าใช้อยู่ กำลังจะหมดแล้ว ให้ Sales โทรนำเสนอการขายใหม่ ก่อนที่ลูกค้าจะไปซื้อจากคู่แข่ง ทำให้สามารถรักษาลูกค้าประจำได้ตลอดไป

เหมาะสำหรับองค์กรที่ขายสินค้าหรือวัตถุดิบให้แก่ร้านค้าหรือองค์กร เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหวังผลการซื้อซ้ำ ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจำให้มั่นคง      ระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Order  Inventory และ Asset Management  

มีระบบการจัดการเกี่ยวกับ สั่งซื้อสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินค้า

คุณสมบัติเด่น (Feature & Function)

 • Opportunity Management
 • Product Management
 • Repeat Order Notification
 • Loyalty Program
 • Order Taking

vTele - Tele Outbound

รองรับการทำ Tele-Sale &Tele-Marketing สามารถเชื่อมต่อกับระบบ IPPBX ได้ ทำงานควบคู่กันอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบ CRM เพื่อมาสนับสนุนงานขายหรือการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานร่วมกัน ระหว่างระบบโทรศัพท์ (PBX) และระบบ CRM  สามารถรองรับธุรกิจที่เน้นการโทรออกหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Tele-sales  Tele-marketing   Tele-survey และ 
Tele-collection ได้

คุณสมบัติเด่น (Feature & Function) :

 • Preview Dialer
 • Campaign Management
 • Lead Converter
 • Load balance Assignment
 • Wrap-up Activity
 • Tele Sale Performance Real-time Dashboard

vHelp - Helpdesk

เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการให้บริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา  ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลทั่วไป สามารถให้บริการและส่งต่อเรื่องไปให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้ ทันที

คุณสมบัติเด่น (Feature & Function)

 • Customer Popup Screen
 • Trouble Ticket Management
 • Customer Information 360
 • Email & Social Converter
 • Customer Web Portal

vReward - Reward Program

สะสมแต้มและแลกแต้มถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ Gamification ของ CRM ที่องค์กรจะต้องมีในปัจจุบัน ประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญคือเพื่อมาช่วยในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถรักษาลูกค้าหรือเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้มาเป็นขอประจำของเราได้ตลอดไป เพราะการรักษาลูกค้าเก่าให้ลูกค้ามาซื้อซ้ำง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่เพราะลูกค้าเดิมที่เคยซื้อไปแล้วถ้าสินค้าและบริการของเราดีรวมถึงมี Reward Program ที่ดีก็จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำต่อไปเรื่อย ๆ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ขายสินค้าหรือบริการที่ซื้อซ้ำได้บ่อย ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการแข่งขันสูง เช่น ร้านขายเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก ร้านกาแฟ อาหารเสริม เป็นต้น ซึ่งหวังผลการซื้อซ้ำ ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจำให้มั่นคง และสร้าง Brand ให้ลูกค้าจดจำ

คุณสมบัติเด่น (Feature & Function)

 • Membership Management
 • Privilege Setup
 • Privilege on Special Day
 • Product Purchase History
 • Reward Earning and Redemption History